Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Сергіївська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04341933) був реорганізований і увійшов до складу Удачненської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Оголошення

Повідомлення

про громадські слухання

 

 Виконком Сергіївської сільської ради керуючись ст.ст. 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», повідомляємо про початок громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проекті містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки для будівництва Свято-Троїцького храму», який  розроблений відповідно до рішення Сергіївської сільської  ради від 25 червня 2019 року № VIІ/54-6, з метою уточнення положень генерального плану населеного пункту, визначення всіх  планувальних обмежень використання території відповідно до державних будівельних норм та санітарно-гігієнічних норм.

Основні техніко-економічні показники проекту – площа проектованої ділянки – 0.1677 га, в тому числі:  площа забудови – 154,53 кв.м, площа озеленення – 832,41 кв.м, тверде покриття – 690,06 кв.м.

Замовник детального плану території – Сергіївська сільська рада.

З текстовою та графічною частинами проекту містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки для будівництва Свято-Троїцького храму» можна ознайомитися у відповідному порядку у понеділок та середу з 9 до 12 години за адресою: 85333, Донецька обл., Покровський район, село Сергіївка,              вул. Центральна. Строк ознайомлення з зазначеним проектом містобудівної документації до 18 серпня 2019 року з моменту виходу публікації  на офіційній сторінці Сергіївської сільської ради.

Посадова особа відповідальна за організацію розгляду пропозицій громадськості – сільський голова Сергіївської сільської ради. 

Строк подання зауважень та пропозицій: до 19 серпня 2019 року з дня публікації оголошення.

Прилюдне експонування матеріалів детального плану території здійснюється щоденно за адресою: 85333, Донецька обл., Покровський район, село Сергіївка, вул. Центральна, кабінет сільського голови.

Безпосереднє обговорення відбудеться 20 серпня 2019 року о 15 годині за адресою: 85333, Донецька обл., Покровський район, село Сергіївка, вул. Центральна, Сергіївська сільська рада.

Розробник проекту вказаної містобудівної документації ФОП СуріловМ.В.

 

 

 

 

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки

для будівництва Свято-Троїцького храму

Відповідно до п.4 ст.10 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”, з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості, Сергіївська сільська рада оприлюднює заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та проект детального плану території для будівництва Свято-Троїцького храму (рішення Сергіївської сільської  ради від 25 червня 2019 року № VIІ/54-6 ). 

ЗАЯВА 
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 
Детального плану території земельної ділянки для будівництва Свято-Троїцького храму

1. ЗАМОВНИК: 

Сергіївська сільська рада, поштова адреса: 85333 Донецька область, Покровський район, Сергіївська сільська рада, село Сергіївка, вулиця Центральна. 

2. ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ: 

Вид ДДП — детальний план території. Містобудівна документація розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови території. 

Детальним планом території будуть визначені містобудівні умови та обмеження для будівництва Свято-Троїцького храму.

3. ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ). 

Відповідно до ЗУ "Про Стратегічну екологічну оцінку" ст. 2 п.1 та ЗУ "Про оцінку впливу на довкілля" на зазначеній території не передбачається розміщення та діяльність об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля. 

4. ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. 
Перевищення значень гранично допустимих концентрацій у повітрі не очікується. 
При будівництві об’єктів можливе тимчасове складування будівельних відходів та залишків матеріалів, які згідно договорів будуть вивезені на полігон ТПВ. 

б) Для територій з природоохоронним статусом. 
Розташування об’єктів, передбачених детальним планом території не призводить до наслідків для територій з природоохоронним статусом. Зазначені об’єкти не знаходяться на територіях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення та землях водного господарства. 

в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. 
Розташування об’єктів, передбачених детальним планом території не призводить до транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

5. ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО. 

Альтернативи відсутні. Якщо ДДП не буде затверджено, це призведе до наступних наслідків: 

  • невідповідність вимогам ДБН В.2.2-12:2018 “Планування і забудова територій” в частині забезпечення місцями для будівництва Свято-Троїцького храму; 

6. ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

  •  метод експертних оцінок, суть якого полягає у визначені майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів у галузі містобудування; 
  •  проведення громадського обговорення відповідно до ст.12 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку; 
  •  здійснення містобудівного моніторингу відповідно до ст.23 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності. 

7. ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ. 

Для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування передбачається:

  •  цільове використання земельної ділянки;  
  •  режими забудови території визначати з урахуванням екологічної ємності території. 

8. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ 

      Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку, який передбачено проводити відповідно до ст.11 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” може бути зменшений на підставі відсутності значного впливу ДДП на довкілля та здоров’я людей. 

9. ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ 

Зауваження та пропозиції подаються до Сергіївської сільської ради, поштова адреса: 85333, Донецька обл., Покровський район, село Сергіївка, вул. Центральна та на електронну адресу sergeevsov@ukr.net у термін з 19.07.2019 по 19.08.2019.

Контактна особа: в.о. сільського голови


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *